ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ GEOMAPPLICA

Drones & UAVs.

Επιστημονικές εφαρμογές & κοινωνικές προεκτάσεις

ΕΥΡΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα της Διημερίδας απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και ιδιώτες. Σχεδιάζεται με γνώμονα να προσφέρει κύκλους επιστημονικών ανακοινώσεων παράλληλα με την άμεση επαφή των επισκεπτών με εκθέτες, εμπορικούς επισκέπτες και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής σε εφαρμογές τηλεπισκόπησης.

Η Διημερίδα αφορά:

  • Ακαδημαϊκούς, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς με ένδιαφέροντα και έρευνα που σχετίζονται με συστήματα ψηφιοποιημένης πληροφορίας προερχόμενης από τηλεπισκόπιση,
  • Φοιτητές και σπουδαστές με μηδενική μέχρι σημαντική εμπειρία σε ανάλογα συστήματα,
  • Χρήστες Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών,
  • Επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες των σχετικών τεχνολογιών,
  • Επισκέπτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα υπόβαθρο τεχνογνωσίας και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία των UAV για τις δικές τους εφαρμογές.

Ενδιαφέρει ακόμα όσους και όσες ασχολούνται με Drones για αναψυχή, δημιουργική απασχόληση ή ιδιοκατασκευές και αγωνιστικές δραστηριότητες.

πολυπλευρο προγραμμα εκδηλωσεων

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Η συμμετοχή στη Διημερίδα διακρίνεται σε τρία επίπεδα:

  1. Συμμετοχή με εργασία σαν εισηγητής
  2. Συμμετοχή για παρακολούθηση των εργασιών
  3. Συμμετοχή στα Workshops και στις επιδείξεις πεδίου.