ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Συνδιοργανωτές της Διημερίδας Geomapplica “Drones & UAVs – Επιστημονικές Εφαρμογές & Κοινωνικές Προεκτάσεις” αποτελούν επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς από διάφορα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

  • Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Παν. Θεσσαλίας.
  • Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
  • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών.
  • Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Hellas GIS .

Η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

  • ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ