ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Χορηγοί της Διημερίδας Geomapplica στάθηκαν γνωστές εταιρείες με δραστηριότητες στο χώρο των εφαρμογών τηλεπισκόπησης στην τοπογραφία, στα Δημόσια και ιδιωτικά έργα, στη γεωργία ακριβείας, στις εφαρμογές GIS, στην πρόληψη και καταπολέμηση φυσικών κινδύνων, στο εμπόριο και την εκπαίδευση εξειδικευμένου λογισμικού, στις τεχνικές μελέτες, στις επαγγελματικές καταγραφές video και φωτογραφίας από αέρος αλλά και στο εμπόριο Drones, UAV εξιδικευμένου εξοπλισμού.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή της Διημερίδας Geomapplica ευχαριστεί τους χορηγούς επικοινωνίας της Διημερίδας για τη συμβολή τους στην προβολή της εκδήλωσης.